W Domu Dźwięku nowości.

Spotkania astrologiczne!!!!!!!

Maciej Lison z Instytutu Astrologii Humanistycznej dwa razy w miesiącu będzie nam opowiadał o astrologii.

spotkania w poniedziałki o 18.00

Najbliższe spotkanie  13 lutego .

porozmawiamy o bohaterach filmowych

trochę wiedzy.

Zapraszamy

Magda 601 149 599

Maciej 604 542 864