Bliżej ciała. Warsztat pracy z ciałem w nurcie Analizy Bioenergetycznej

Jeżeli pragniesz połączyć się z tym, co w Tobie żywe i prawdziwe i poczuć swoją żywotność, jeżeli chcesz nawiązać głębszy kontakt z ciałem i uwolnić ekspresję emocji, ZAPRASZAMY CIĘ SERDECZNIE na warsztat BLIŻEJ CIAŁA.

Spotkamy się w przestrzeni, w której z pomocą ćwiczeń bioenergetycznych, będziesz mogła / mógł doświadczyć:

 • swojej żywotności,
 • większego kontaktu z ciałem,
 • lepszego dostępu do emocji,
 • swobodniejszej autoekspresji,
 • swoich wzorców napięć mięśniowych oraz towarzyszących im wzorców reakcji,
 • po prostu bycia BLIŻEJ SIEBIE, bliżej swojej autentyczności.

Podczas tego warsztatu będziemy pracować za pomocą ćwiczeń bioenergetycznych opracowanych przez Alexandra i Leslie Lowenów jako jeden z elementów tego podejścia psychoterapeutycznego. Cytując samego Lowena,: „Fundamentalną tezą bioenergetyki jest to, że ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie”.

Dlatego właśnie, uznając tę jedność i konsekwencje z niej wynikające, w pracy bioenergetycznej uwzględniamy zarówno element poznawczy, jak i pracę z ciałem jako wspierające się i uzupełniające części procesu. Ożywiając ciało i pogłębiając z nim kontakt, zyskujemy dostęp do wypartych emocji, niewyrażonych potrzeb, traum, całej naszej historii.

W naszej pracy będziemy koncentrować się na samodoświadczaniu (bez analizy psychoterapeutycznej). W Analizie bioenergetycznej rozwijamy zdolność samodoświadczania poprzez świadomy ruch w połączeniu z oddechem, ekspresją wokalną i wibracjami. Właśnie one pomagają odczuwać obiektywne i realne procesy zachodzące w ciele, co wzmacnia ugruntowanie i buduje zdrowe ego. I tego właśnie możesz spodziewać się na tym warsztacie.

Podczas tego warsztatu skoncentrujemy się na eksplorowaniu kilku tematów. Być może będziesz miała/miał okazję znaleźć się BLIŻEJ SWOICH odpowiedzi na pytania:

 • w jaki sposób oddychasz i jak pogłębiony oddech wpływa na twoje doświadczanie ciała i emocji,
 • jak pewnie stoisz na ziemi i co wpływa na twoje ugruntowanie,
 • jak czujesz swoje granice i te stawiane przez innych,
 • czy wolno ci sięgać i czy masz prawo potrzebować.

Nawet jeżeli sądzisz, że je znasz, to odpowiedzi płynące z Twojego ciała mogą Cię zaskoczyć i stanowić bezcenne źródło poznania samego siebie.

TERMIN: sobota, 22 czerwca 2024 r., godz. 10.00 – 14.00

W trakcie warsztatu przewidziana jest krótka przerwa kawowa.

CENA: 270 zł (bezzwrotna zaliczka 70 zł rezerwuje miejsce, reszta na warsztacie; wpłata na konto: Paulina Juszczak 63 1140 2017 0000 4002 1304 8733, z dopiskiem Lowen).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatu, w takiej sytuacji wszystkie dokonane wpłaty będą zwrócone.

ZGŁOSZENIA:

 • Marta tel. 667 518 102
 • Paulina tel. 508 121 792

PROWADZĄCE:

MARTA GABRUK, Certyfikowana nauczycielka Mindfulness MBLC przez Mindfulness Association Polska. Psychoterapeutka w szkoleniu w czteroletniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena akredytowanej przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA

PAULINA JUSZCZAK, Certyfikowana Providerka metody TRE®. Psychoterapeutka w szkoleniu w czteroletniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena akredytowanej przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA. Uczestniczka grupy szkoleniowej w psychoterapii somatycznej Life Force – Bena Shapiro.

Na warsztat przynieś matę, koc, poduszkę typu jasiek, zadbaj o wygodny strój.

PRZECIWWSKAZANIA

 • bezwzględne: terapia psychotropowa, stany psychotyczne, ciąża, połóg, aktualnie trwające stany ostre i podostre (pourazowe, infekcyjne).
 • względne: choroby przewlekle postępujące, wyniszczenie organizmu, padaczka, jaskra, karmienie piersią, wrażliwość na krzyk.