Jest czas

Jest czas pytań i odpowiedzi
Jest czas lęku i miłości
Ty wybierasz swój czas
Chyba że nie potrafisz wtedy musisz przyjąć co przychodzi