Muzyka

Jak ją słyszę rośnie we mnie serce
Gdy ją gram wzrasta moja dusza
Na jej dźwiękach jak na skrzydłach lecę
Kryształy piękna ze świata zbierając
One we mnie w nuty się zmieniają
Grając pieśń ku chwale istnienia.