Słowa

Słowa…
Tak pięknie barwią rzeczywistość.
Mamią i wabią ułudą się stając i obietnicą
Wiodą nas w przestrzenie
Zawieszają w próżni
Budzą oczekiwania
Układają się w czyjąś baśń.
Słowa..
Wskazują obcy kierunek i drogę
Opisują czyjeś marzenia i myśli
Kuszą zewnętrznym obrazem
… słowa..
… a cisza…
To droga do siebie
Obecność
Widzenie
To prawda