Tylko Bądź

Tylko Bądź
Bez nazywania,
Bez pożyczania słów,
Bez ich szukania wśród innych
Bez użycia ich w swoim tylko rozumieniu
Cisza jest cudem
Porozumieniem i harmonią
Miłością i spojrzeniem
Uwagą i oddechem
Prostotą, czuciem i kochaniem
Cisza jest wszystkim.
Ty tylko Bądź