Justyna

Czym więcej energii, tym wyższa świadomość (wibracje) i lepszy kontakt z Duszą…

Wyższa świadomość, to więcej: radości, szczęścia, obfitości, miłości, namiętności, zdrowia, piękna, młodości, harmonii, boskości, jedności ze źródłem…

70% ludzi nie ma połączenia z Duszą (energią Stwórcy)…

Zapraszam na sesje indywidualne oraz autorskie szkolenia…

Sesja: 1 godz. – 200 zł

Justyna

513 624 221
600 959 168
 boskaalchemia@o2.pl
Boska Alchemia