Anielskie Uzdrawianie Ciała Umysłu Duszy

A N I E L S K I E   U Z D R A W I A N I E
C I A Ł A – U M Y S Ł U – D U S Z Y

 • podnoszenie poziomu energii życiowej, żeńskiej/męskiej
 • odzyskanie utraconego połączenia z Duszą,
 • terapia uzależnień,
 • odchudzanie, odmładzanie ciała,
 • uzdrawianie chorób przewlekłych,
 • harmonizowanie relacji i związków: z partnerem,rodzicami, dziećmi, partnerami biznesowymi,miłosnymi, zawodowymi,
 • oczyszczanie karmy rodowej, klątw, uroków,
 • oczyszczanie, harmonizowanie firmy, finansów, domu, uczuć, przeszłości,
 • oczyszczanie byłych związków, relacji, połączeń,
 • oczyszczanie telegonii,
 • odczyty anielskie, przekazy Duszy, jasnowidzenie,
 • wsparcie duchowe, oczyszczanie traum, depresji, smutku, lęku stresu,
 • harmonizowanie różnych sytuacji życiowych,
 • przebudzenie świadomości cudów.

S Z C Z Ę Ś C I E   U Z D R A W I A – Indywidualne Sesje z Wibracjami Boskości

Justyna Jurga – uzdrowiciel duchowy
tel. 600 959 168

15 – 18 maja 2019, godz. 11:00 – 18:00