Arteterapia dzieci i młodzieży z chorobami narządów ruchu

Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i ruchową.

Prowadzenie: Ireneusz Lesicki

Program:

„Rehabilitacja ruchowa daje wtedy oczekiwane rezultaty jeżeli jest realizowana równolegle z rehabilitacją PSYCHICZNĄ” – prof. Wiktor Dega

Teoria:

  • jednostki chorobowe związane z niepełnosprawnością ruchową i fizyczną
  • wpływ dysfunkcji ruchowych i fizycznych na psychikę i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i społecznej
  • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu jako przykład realizacji rehabilitacji zintegrowanej

Praktyka:

Arteterapia jako metoda wspierająca rehabilitacje i rozwój

  • modele i zakresy ich oddziaływań
  • sylwetka prowadzącego i relacja terapeutyczna
  • warsztat metod i technik
  • stosowanie narzędzi i rekwizytów

Ireneusz Lesicki – pedagog specjalny (UAM – Poznań), pedagog leczniczy z II stopniem specjalizacji zawodowej (WSH – Leszno), muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna – Wrocław), certyfikowany arteterapeuta w zakresie muzykoterapii oraz dramoterapii (SAP 'Kajros’). Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Wykładowca pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, muzykoterapii na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczej UAM w Poznaniu. Szkoli kadry pedadogiczne z zakresie muzykoterapii, arteterapii oraz pedagogiki leczniczej w Wyższej Szkole Kadr dla Europy oraz Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym 'Start’ w Poznaniu w zakresie prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla Niepelnosprawnych dzieci i dorosłych, warsztatów i szkoleń w ramach projektów europejskich (m.in. 'Startujmy ze STARTEM’ w Bułgarii) oraz projektów i programów wspieranych przez PFRON (m.in. Projekt 'Twoje Bariery Twoim Wyzwaniem’, Program 'Animator Aktywności Życiowej Osób Niepełnosprawnych’). Fascynat muzykoterapii aktywnej i jej wpływu na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Twórca autorskich programów z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów: 'Aktywne zajęcia dla seniorów’ oraz 'Aktywni seniorzy’. Współorganizator, prelegent oraz prowadzący warsztaty na licznych konferencjach naukowych z dziedziny pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii.
Przewodniczący sekcji muzykoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich 'Kajros’, członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich, członek EMTC, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego ASTER. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer: imprez dla dzieci, przeglądów artystycznych i festiwali muzycznych osób niepełnosprawnych. W wolnych chwilach maluje obrazy.

termin: 12 marca 2017, godz. 9.00-18.00

cena: 225,-

zgłoszenia / opłaty:  taniecterapeutyczny@gmail.com