Baśnie Ludów Ziemi

 

Przyjaciele z Poznania.

Z wielka radością powracam do Domu z Dźwięku. Już czas.

Pamiętam koncerty w tej cudnej przestrzeni.. każdy jeden to magia… mistycyzm.. moc baśni.. piękno.. wielkiej ciszy. choć tak pełnej wizerunków i drżenia. Zapraszam z całego serca!

Baśnie, które opowiadam i śpiewam to prastare tradycyjne opowieści z wielu krańców świata oraz te, które przychodzą teraz… to mozaika głosu, dźwięku tradycyjnych instrumentów z odległych krain i ciszy…

Wędrowne baśniarstwo to sztuka, która znów zaczyna tętnić życiem. Więcej o projekcie Baśnie Ludów Ziemi na stronie www.basnieludowziemi.wix.com/basnieludowziemi

27 grudnia 2019 o 18:00 – 20:00

wstęp: 35zł (lub tyle ile możesz podarować)

*DZIECI – wieczór dedykowany jest dla starszych słuchaczy oraz dzieci, które pięknie potrafią znaleźć się w takiej przestrzeni ciszy.

Baśń niesie naukę, mądrość i głębię; krąży wokół tej samej niezmiennej prastarej wiecznej Prawdy… ॐ przekazywanej przez pokolenia, aby człowiek pamiętał o tym, kim jest….

Serdecznie zapraszamy do świata baśniowej metafory.

Baśnie Ludów Ziemi

t e a t r
p r a s t a r e j
s z t u k i
o p o w i a d a n i a

Jesteśmy ludźmi ziemi. jesteśmy ludźmi z gwiazd. ziemia.woda. powietrze. ogień.

To działo się dawno dawno temu, w czasach które już minęły i które znów powrócą.