Baśnie Ludów Ziemi dla Poznania

Baśnie to strażnicy Świętych Nici. Mówią przez nie Istoty z Głębi Wielkiego Śnienia. Niosą Dobre Wieści.. WRACA NASZA PAMIĘĆ – PAMIĘĆ TEGO KIM JESTEŚMY! jest jak Ogień. Zmienia się w Skrzydła. To czas Naszego Powrotu, powrotu Ptasich Plemion.

Baśnie które wędrowały zawsze ze mną, teraz widzę: cała mądrość w nich zawarta, przekazywana przez ciche głosy przodków, opiekunów z głębi wielkiej Tajemnicy.. to na TERAZ!

Baśnie, które opowiadam i śpiewam to prastare tradycyjne opowieści z wielu krańców świata oraz te, które przychodzą teraz… to mozaika głosu, dźwięku tradycyjnych instrumentów z odległych krain i ciszy…

Więcej o projekcie Baśnie Ludów Ziemi na stronie

www.basnieludowziemi.com

TUTAJ RÓWNIEŻ ZNAJDZIEJE WIELE BAŚNI DO POSŁUCHANIA. ZAPRASZAM

Spotkanie z Baśniami dla wielu może stać się Spotkaniem z Wielką Tajemnicą, spotkaniem z czymś co pragnie wzlecieć na wolność, To przestrzeń, która potrzebuje uszanowania i zaopiekowania od nas wszystkich. Im pełniejsze, tym większy dar Baśnie mogą nam podarować. Dziękuję!

Baśń niesie naukę, mądrość i głębię; krąży wokół tej samej niezmiennej prastarej wiecznej Prawdy… przekazywanej przez pokolenia, aby człowiek pamiętał o tym, kim jest….

Serdecznie zapraszamy do świata baśniowej metafory.

Baśnie Ludów Ziemi

t e a t r
p r a s t a r e j
s z t u k i
o p o w i a d a n i a

jesteśmy ludźmi ziemi. jesteśmy ludźmi z gwiazd. ziemia.woda. powietrze. ogień.

„to działo się dawno dawno temu. w czasach które już minęły i które znów powrócą”

27 lutego 2021, godz. 19:00