Czwarte spotkanie Klubu Wiedza-Wolna-Wolność

CZWARTE SPOTKANIE KLUBU WIEDZA-WOLA-WOLNOŚĆ

„Sens i cel reinkarnacji”

W programie spotkania:

  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć – inkarnacja, reinkarnacja, karma, dług karmiczny
  • Krótka historia wiedzy o wcieleniach duszy
  • Sens reinkarnacji
  • Co świadczy o tym, że jestem starą duszą?
  • Umiejętność odczytywania poprzednich wcieleń – doskonałość i prawda
12 lutego 2018, godz. 20.00 – 21.30

Koszt uczestnictwa: 10 zł 

Informacje i zapisy: BOGDAN TRAWKOWSKI, 781-999-884