Dzień z Kalendarzem Majów (Mayan Tzolk’in Day)

Zapraszamy na Dzień z Kalendarzem Majów w Poznaniu!

We Invite You to Mayan Calendar Day in Poznań!

(English Version Below)

 • Interesują Cię tematy takie jak rozwój, uważność lub świadomość?
 • Czujesz, że starożytne cywilizacje zostawiły dla nas swoją wiedzę i mądrość?
 • Chcesz dowiedzieć się czym jest Kalendarz Majów i jak z niego korzystać?

Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych zagadnieniami ducha i świadomości do wspólnej przestrzeni. Zależy nam by była to przestrzeń do wymiany indywidualnych doświadczeń, poznawania nowych ludzi i dzielenia się tym co w nas najlepsze. Serdecznie zapraszamy osoby CZUJĄCE, wraz z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi. 

Plan wydarzenia:

 • 12:00: Krąg otwierający: Sposoby na dzielenie się światłem.
  —Film—
 • 12:15: The Template – projekcja filmu dot. Świętej Geometrii.
 • 13:00: Dyskusja o filmie i różnych wizjach świadomości.
  — Warsztaty Część 1 —
 • 14:00: Zrozumieć Tzolk’in – Tony galaktyczne i Znaki Słońca.
 • 15:00: Wyszukiwanie osobistych znaków słonecznych.
 • 16:00: Rysowanie krzyża Majów i kolorowanki świętej geometrii (także dla dzieci)
  — Warsztaty Część 2 —
 • 17:00: Alchemia znaków słonecznych. Dyskusja na temat celu dusz i ich połączenia.
 • 18:00: Klucz do zrozumienia czasu. Jak korzystać z Tzolk’ina na co dzień?
  — Film —
 • 18:30: W La’kesh. Projekcja filmu.
 • 20:00: Krąg zamykający: Maltiox
9 grudnia 2017, godz. 12.00 – 20.00

Wstęp Wolny – Wolne Datki.

 • Jeśli chcesz, weź ze sobą notatnik, kredki oraz zdrowe przekąski. 
 • W ciągu całego dnia będzie można nabyć kalendarz, podręczniki, zestawy kolorowanek i materiały Mayan Tzolkin w języku angielskim.
 • Jeśli chcesz kupić specjalną kopię z 10 % rabatem (format A3), poinformuj nas o tym co najmniej 2 dni przed wydarzeniem.
 • Jeśli chcesz pomóc w organizacji, odezwij się do nas. 
 • Więcej informacji: mck.slck@gmail.com lub 505 326 126

We invite you to join Mayan Calendar Day in Poznań. The event will be suitable both for Polish and English Speakers. We want to create a common ground for experiences exchange, networking, and light sharing. All lightworkers, healers, teachers, magicans and heart-warriors are kindly welcome with children, friends and family:) 

Timetable:

 • 12:00: Opening circle: Many ways to share the light. 
  —Film—
 • 12:15: The Template – Sacred Geometry Movie Projection.
 • 13:00: Discussion about the film & different visions of consciousness.
  — Mayan Workshops Part 1 —
 • 14:00: Understanding the Tzolk’in – The galctic tones and Sun Signs.
 • 15:00: Finding personal Sun Signs.
 • 16:00: Drawing the mayan cross & sacred templates coloring (children friendly) 
  — Mayan Workshops Part 2 —
 • 17:00: Alchemy of sun signs. Discussion about souls’ purpose and mutal connection. 
 • 18:00: Unlocking time with hidden keys. How to use the Tzolk’in daily? 
  — Film —
 • 19:00: In La’kesh. Movie Projection
 • 21:00: Closing Circle: Maltiox
December 9th 2017, 12.00 – 20.00

Entry for each module by donation.

 • If you want, take your favorite notebook, colorpencils and healthy snacks. 
 • During the day there will be possibility to purchase MayanTzolkin Calendar, Manuals in English and Coloring Templates.
 • If you want to buy special copy with 10% discount (A4 or A3 size), please let us know at least 2 days before the event. 
 • More info: mck.slck@gmail.com or 505 326 126