Emerging Heart – Poruszenie Serca, Meditation in Movement Workshop

Czy wiesz czym jest Warsztat Emerging Heart?

To najpopularniejszy event na tegorocznym Festiwalu Medicine w Londynie!

Dlaczego?

Bo jest jednym z najmocniejszych narzędzi do otwarcia czakry serca, poczucia bliskości z drugim człowiekiem i wyzwolenia endorfin. I właśnie teraz, tylko w październiku, chcę Cię zaprosić do Poznania na Emerging Heart – Poruszenie Serca, Meditation in Movement workshop!

Przyjdź pobudzić swoją świadomość ciała i zdolność medytacji. Dryfując w obecnej chwili zapomnisz o codziennych stresach. Przeniesiesz się w przestrzeń miłości, harmonii, widzenia i bycia zauważonym. Miejsce wolne od oceny i oczekiwań.

Praktykę zaczynamy medytacją ukierunkowaną na przestrzeń czakry serca, następnie stopniowo wchodzimy w love flow.

Czego doświadczysz?

Zbliżysz się do siebie, zyskasz nowe, pełne miłości spojrzenie na świat. Odnajdziesz wewnętrzny spokój, poczujesz harmonię ze swoim sercem i otoczeniem.

Kiedy? 18:00-20:00, 08.10.2022

Inwestycja?

  • 80-120 PLN płatne na miejscu lub BLIK:
  • +48 573 463 347 (tytuł: ’emergingheart’)
Jeśli bardzo chcesz uczestniczyć, a przeszkodą są finanse – napisz do mnie.

Wszystko czego potrzebujesz to wygodne ubranie i ciekawość. 

Zapraszamy również uczestników anglojęzycznych! Warsztat będzie prowadzony w języku polskim, z angielskim tłumaczeniem.

Namaste,

Magdalena

Blond Spirit


O mnie:

Z przyjemnością Ci się przedstawiam. Nazywam się Magdalena Moszko. Kocham życie i nieskończoną obfitość możliwości, które nam oferuje. Czerpię z niego pełnymi garściami i nie waham się podążać za marzeniami.

Jestem certyfikowaną instruktorką jogi Tattvaa Yogashala, Indie. Od wielu lat prowadzę warsztaty jogi i surfingu. Organizuję eventy samorozwojowe w Portugalii, Australii, na Malediwach.

Pozdrawiam Cię ciepło i zapraszam do kontaktu.

Więcej o mnie na: www.magdalenamoszko.pl | www.blondsurf.com


Do you know what Emerging Heart is?

This is the most popular workshop at the Medicine Festival 2022 in London!

Why?

Because it is one of the most powerful tools to open your heart chakra, feel intimacy with another human and release endorphins.

And just now, this October! I want to invite you to Poznan for Emerging Heart Meditation in Movement workshop!

You will raise your body awareness and meditation abilities. Drifting in the present moment you will forget all worries. You will transfer to the space of love, harmony, seeing and being seen. Cosmic space without judgement and expectation.

We start the practice with heart chakra meditation to slowly move into the love flow.

What will you receive?

You will create a new connection with yourself, gain new – full of love – perception of the world. You will find inner peace, feel harmony with your heart and the world.

When? 18:00-20:00, 08.10.2022

Investment?

  • 80-120 PLN paid upon arrival or BLIK:
  • +48 573 463 347 (title: ’emergingheart’)
If you really want to take part, but have financial difficulties – please message me.

All you need to bring is comfortable clothing and curiosity. 

All english speaking people are welcome! The workshop is in both languages: polish and english.

Namaste,

Magdalena

Blond Spirit


About me:

I’m happy to introduce myself. My name is Magdalena Moszko. I love life and endless abundance of opportunities it offers. I enjoy life to the fullest and don’t hesitate to follow my dreams.

I’m certified yoga instructor by Tattvaa Yogashala, India. Since many years I run yoga and surf workshops. I organize self-development events in Portugal, Australia, Maldives.

I invite you to keep in contact if you wish. More about me: www.blondsurf.com