Heart Path – Ścieżka Serca

Intensywne warsztaty poświęcone tematyce relacji świadomych

Na świecie znikłoby trzy czwarte nędzy i nieporozumień, gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia naszych przeciwników i zrozumieli ich stanowisko.Gandhi
Czy ta ścieżka jest obdarzona sercem? Jeśli tak, jest dobra, jeśli nie, nie zda się na nic.Don Juan Matus

W dzisiejszych czasach wszechobecnych zmian relacje międzyludzkie – będące dotąd przedsięwzięciem naszych osobowości – przeobrażają się, by stać się ekspresją naszej duszy. Związki stają się świadome. 

Niemal wszystkie trudności występujące w stosunkach międzyludzkich, wszelkie nieporozumienia, rozstania, rozwody biorą swe źródło w niespełnionych oczekiwaniach. Czy to w relacjach biznesowych czy to w związku kobiety z mężczyzną – każdy w określonych sytuacjach spodziewa się określonych zachowań. Wiele sytuacji konfliktowych powstaje tylko dlatego, że wydaje nam się, iż te – często nie do końca przez nas samych uświadomione – oczekiwania są oczywiste i podzielane przez innych. 

Dlatego tak ważna w zawiązywaniu i kultywowaniu każdej relacji, w zakładaniu związków biznesowych i przedsiębiorstw jest całkowita jawność i sprecyzowanie oczekiwań wszystkich zainteresowanych. Uświadomienie sobie własnych potrzeb, wewnętrznych reguł, przedyskutowanie ich i znalezienie płaszczyzny porozumienia tak, by każda ze stron czuła się w pełni respektowana jest fundamentem wzajemnego zaufania i budowania trwałych więzi. 

Podstawą tego procesu jawności jest świadomy wybór wspólnej dla związku misji i hierarchii wartości. Odtąd misja związku staje się dla niego latarnią: każdy cel, każda sytuacja konfliktowa będą rozpatrywane w odniesieniu do misji i do wartości, które związek, rodzina, zespół, przedsiębiorstwo pragną zrealizować. 

Innym kluczowym elementem satysfakcjonujących relacji jest szczere komunikowanie swoich uczuć i potrzeb. Nierzadko sposób, w jaki używamy języka mówionego nie sprzyja podjęciu odpowiedzialności za nasze myśli i uczucia. Przykładem może być nagminne nadużywanie słów: powinienem, muszę, itd.(muszę chodzić do szkoły, muszę robić to czy tamto). Ponadto mamy nabytą umiejętność wypierania się odpowiedzialności, zrzucając winę czy to na rozmówców (To przez ciebie jestem w tak podłym stanie…) czy to na przemożne impulsy (Uderzyłam ją, to było silniejsze ode mnie…), itd.

Komunikując otwarcie nasze potrzeby i związane z nimi uczucia, możemy zastąpić język, który nas obezwładnia (wszystkie zwroty zawierające domniemanie braku wyboru) na język odzwierciedlający naszą świadomość dokonywanego wyboru. Nawiązując do powyższego przykładu (muszę chodzić do szkoły), sformułowaniem zdającym sprawę z naszej odpowiedzialności w tej sytuacji mogłoby być zdanie:

„Chcę chodzić do szkoły, aby w przyszłości mieć możliwość podjęcia wyższych studiów”.

Człowiek spełnia się w życiu dzięki świadomym wyborom i pełnym zaangażowaniu w wybraną przez siebie drogę. A kamieniem probierczym weryfikującym jakość dokonanego wyboru będzie zawsze pytanie: Czy ta ścieżka jest obdarzona sercem?


Do tematu warsztatu nawiązują:

  • wideo: Związek jako inicjacja
  • webinar: Związek – uzależnienie czy świętość
  • artykuł: O krytyce i kwantowej fizyce (str. 20)

 3 lutego 2019, godz. 10:00 – 19:00

INWESTYCJA:

  • 300 zł
  • Promocja dla osób zapisujących się do dnia 15 stycznia: 250 zł
Zapisy odbywają się poprzez wpłatę zadatku w wysokości 100 zł. na konto ING Bank Śląski: 21 1050 1764 1000 0090 6673 5953. Tytuł przelewu: HPath – Poznań

TEL. ORGANIZATORA: 730 038 971


JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH?

Poznasz misję swojego związku i zaczniesz budować relację świadomą, znacznie głębszą niż dotychczas; poznasz świat twoich wartości w związku i dokonasz zmian na poziomie wartości i ich ekwiwalentów tak, by pozbyć się wewnętrznych konfliktów i budować związek najlepszy z możliwych; nauczysz się radzić sobie krytyką w Twoim otoczeniu a także z wewnętrznym głosem krytyki;
nauczysz się posługiwać precyzyjnym instrumentem komunikacji, jakim jest Model Świadomej Komunikacji, dzięki któremu będziesz fachowo korzystał z języka, wyrażając swoje rzeczywiste potrzeby i uczucia; opanujesz umiejętność słuchania empatycznego poprzez co wzrosną Twoje zdolności porozumiewania się z innymi. 

WARSZTATY SĄ PRZEZNACZONE:

  • Dla singli i związków
  • Dla każdego, kto chce udoskonalić jakość swych związków – intymnych, z dziećmi, z rodzeństwem, zawodowych
  • Dla tych, którzy mimo, iż pragną wejść w związek, ciągle żyją w samotności
  • Dla tych, którzy mimo, iż weszli w związek, ciągle żyją w samotności
  • Dla ludzi ciekawych siebie