Heart Path – Ścieżka Serca

Intensywne warsztaty poświęcone tematyce relacji świadomych

Na świecie znikłoby trzy czwarte nędzy i nieporozumień, gdybyśmy spojrzeli z punktu widzenia naszych przeciwników i zrozumieli ich stanowisko.Gandhi
Czy ta ścieżka jest obdarzona sercem? Jeśli tak, jest dobra, jeśli nie, nie zda się na nic.Don Juan Matus

W dzisiejszych czasach wszechobecnych zmian relacje międzyludzkie – będące dotąd przedsięwzięciem naszych osobowości – przeobrażają się, by stać się ekspresją naszej duszy. Związki stają się świadome. 

Niemal wszystkie trudności występujące w stosunkach międzyludzkich, wszelkie nieporozumienia, rozstania, rozwody biorą swe źródło w niespełnionych oczekiwaniach. Czy to w relacjach biznesowych czy to w związku kobiety z mężczyzną – każdy w określonych sytuacjach spodziewa się określonych zachowań. Wiele sytuacji konfliktowych powstaje tylko dlatego, że wydaje nam się, iż te – często nie do końca przez nas samych uświadomione – oczekiwania są oczywiste i podzielane przez innych. 

Dlatego tak ważna w zawiązywaniu i kultywowaniu każdej relacji, w zakładaniu związków biznesowych i przedsiębiorstw jest całkowita jawność i sprecyzowanie oczekiwań wszystkich zainteresowanych. Uświadomienie sobie własnych potrzeb, wewnętrznych reguł, przedyskutowanie ich i znalezienie płaszczyzny porozumienia tak, by każda ze stron czuła się w pełni respektowana jest fundamentem wzajemnego zaufania i budowania trwałych więzi. 

Podstawą tego procesu jawności jest świadomy wybór wspólnej dla związku misji i hierarchii wartości. Odtąd misja związku staje się dla niego latarnią: każdy cel, każda sytuacja konfliktowa będą rozpatrywane w odniesieniu do misji i do wartości, które związek, rodzina, zespół, przedsiębiorstwo pragną zrealizować. 

Innym kluczowym elementem satysfakcjonujących relacji jest szczere komunikowanie swoich uczuć i potrzeb. Nierzadko sposób, w jaki używamy języka mówionego nie sprzyja podjęciu odpowiedzialności za nasze myśli i uczucia. Przykładem może być nagminne nadużywanie słów: powinienem, muszę, itd.(muszę chodzić do szkoły, muszę robić to czy tamto). Ponadto mamy nabytą zdolność wypierania się odpowiedzialności, zrzucając winę czy to na rozmówców (To przez ciebie jestem w tak podłym stanie…) czy to na przemożne impulsy (Uderzyłam ją, to było silniejsze ode mnie…), itd.

Świadomie komunikując nasze potrzeby i związane z nimi uczucia, możemy zastąpić język, który nas obezwładnia (wszystkie zwroty zawierające domniemanie braku wyboru) na język odzwierciedlający naszą świadomość dokonywanego wyboru. Nawiązując do powyższego przykładu (muszę chodzić do szkoły), sformułowaniem zdającym sprawę z naszej odpowiedzialności w tej sytuacji mogłoby być zdanie:
„Chcę chodzić do szkoły, aby w przyszłości mieć możliwość podjęcia wyższych studiów”.

Człowiek spełnia się w życiu dzięki świadomym wyborom i pełnym zaangażowaniu w wybraną przez siebie drogę. A kamieniem probierczym weryfikującym jakość dokonanego wyboru będzie zawsze pytanie: Czy ta ścieżka jest obdarzona sercem?

21 października 2018, godz. 10:00 – 19:00

cena: 250 zł


Do tematu warsztatu nawiązują
wideo: Związek jako inicjacja