Koncert Relaksacyjny przy Dźwiękach Mis Tybetańskich

W każdy piątek o godzinie 21 zapraszam do pięknej przestrzeni Domu dźwięku na głęboki relaks i wyciszenie przy dźwiękach mis tybetańskich.

Spotkanie zaczyna się krótką medytacją podczas, której łączymy się z naszym sercem i z naszymi intencjami. Wibracja i dźwięk mis wspomagają uwolnienie napięć i blokad oraz głębokie oczyszczenie na poziome fizycznym, mentalnym i duchowym.

Misy będą nas harmonizować i wspierać w głębokim odprężeniu i mistycznej podróży w głąb siebie. Poruszą każdą komórką naszego ciała żeby nas oczyścić i przywrócić witalność.

13 maja 2022r, godz. 21:00 – 22:00

koszt to 40 PLN

Osoby zainteresowane proszę o zapisy na messengerze albo na Whatsappie: Dominika -516617839 i wtedy prześlę dane do przelewu


EN:

Every Friday at 9 pm I invite you to the beautiful space of the House of Sound for deep relaxation experience in the sounds of Tibetan bowls.

The meeting begins with a short meditation where we connect to our heart and our intentions. The vibration and sound of the bowls help to release tensions and blockages as well as deep purification on the physical, mental and spiritual levels.

The bowls will harmonize us and support us in deep relaxation and a mystical journey into ourselves. They will vibrate with every cell of our body to cleanse us and restore vitality.

May 13, 2022r, 21:00 – 22:00

Cost is 40 PLN

Please register on Messenger or Whatsapp: Dominika- 516617839 and I will send you payment method


Misy tybetańskie zwane również miskami himalajskimi, DhoniPatra i gongami suzu są używane do medytacji, do uzdrawiania, jogi dźwięku, medytacji dźwiękiem ze śpiewami i muzyką, która ma wspaniałe właściwości lecznicze i terapeutyczne a ich zastosowanie sięga czasów starożytnych

Mówi się, że miski były używane już 2500 lat temu, a szczególnie były obecne w tradycji „Bon” i w dalekim zachodnim regionie Nepalu. Boki i brzegi misy wibrują, wytwarzając dźwięk i wibracje, które są wykorzystywane do równoważenia energii fizycznej, psychicznej emocjonalnej i duchowej w naszym ciele.

Ich użycie:

 • Wpływa na wszystkie komórki w naszym ciele
 • Zwiększa przepływ energii witalnej, kreatywność, intuicję i motywację
 • Usuwa blokady i toksyny oraz stymuluje krążenie
 • Oczyszcza i zharmonizuj nasze emocje i uczucia
 • Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza stres
 • Pomaga wyzdrowieć po chorobie urazach i inwazyjnych zabiegach medycznych
 • Zmienia nasze stare wzorce zachowań, nawyków i sposobów myślenia i łączy się z wyższą jaźnią

EN:

Singing bowls also known as Himalayan bowls,tibetan bowls, DhoniPatra(sound,vessel), and suzu gongs are used for meditation,healing purpose,sound yoga,religious purpose,sound yoga,sound meditation with chantings,music which have great medicinal and healing powers used from ancient time .

Singing bowls are said to be in practice from before 2500 years.And was especially practiced in the “Bon” tradition and in the far western region of Nepal, this practice was famous by the of “Baidhangya Bidhya” .The sides and rims of singing bowls vibrates to produce sound and vibration which is used for balancing the physical,mental emotional,and spiritual energy in our body.

 • Effects all cells in our body
 • Increases vital energy flow, creativity, intuition and motivation
 • Removes blockages and toxins and stimulates circulations
 • Purify and harmonise our emotions and feelings
 • Strengthens immune system and reduces stress
 • Helps to recover after illness, traumas and invasive medical treatments
 • Changes our old patterns of behaviours,habits and ways of thinking and connects with higher self

#koncertmistybetanskich #misytybetańskie #domdzwiekupoznan #domdźwiękupoznań #koncertnamisachtybetanskichpoznan #koncertrelaksacyjny #koncerypoznan #relakspoznan #uzdrawianiedzwiekiem #terapiadzwiekiem #poznanevents #poznanwydarzenia #singingbowlspoznan #relaxpoznan #singingbowlhealing #soundandvibrationhealing #singingbowlsconcertpoznan #meditationpoznan #medytacjazmisami #medytacjapoznan