Kurs medytacji Sahaj Samadhi

Na kursie Sahaj Samadhi nauczysz się wyjątkowej techniki medytacji z mantrą, która pozwoli ci wyciszać się samemu w domu. Dzięki temu uspokoisz swoje myśli w dowolnym momencie dnia, gdy tylko znajdziesz trochę czasu dla siebie.

Czym jest Sahaj Samadhi?

 • Sahaj w sanskrycie oznacza naturalny lub bezwysiłkowy.
 • Samadhi to głęboki stan błogości, stan medytacyjny.
 • Zatem Sahaj Samadhi to naturalna, bezwysiłkowa droga medytacji.

Swami Jaataveda, doświadczony nauczyciel medytacji i technik oddechowych z Indii. Otrzymasz od niego swoją własną mantrę, z którą będziesz mógł medytować. Dzięki niej utrzymasz swoje skupienie i nie dasz się ponieść gonitwie myśli.

Będziesz miał pewność, że poradzisz sobie nawet z najbardziej stresującymi momentami w życiu. Dzięki głębokiej wiedzy na temat medytacji, zrozumiesz mechanizm działania swojego umysłu i emocji.

Regularna praktyka Sahaj Samadhi, dzięki utrzymywaniu wewnętrznego spokoju i wysokiego poziomu energii, może całkowicie zmienić jakość twojego życia. Podczas medytacji świadomy umysł odpoczywa, pozbywając się wszelkich napięć, blokad, lęków, co daje regenerację i uzdrowienie systemu nerwowego. Medytacja połączona z praktyką jogi zapewnia dobre zdrowie fizyczne i psychiczne.

Korzyści:

 • Regeneracja systemu nerwowego,
 • Oczyszczenie podświadomości,
 • Wyraźna poprawa koncentracji i pamięci,
 • Podniesienie poziomu energii,
 • Harmonijna komunikacja z samym sobą i z otoczeniem,
 • Odnowa biologiczna, odmłodzenie całego organizmu,
 • Poprawa stanu zdrowia.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim (z tłumaczeniem na polski)


Nauczyciel:

Swami Jaataveda jest światowej sławy nauczycielem w The Art of Living. Prowadził programy medytacyjne dla wszystkich warstw społeczeństwa, w tym polityków, biznesmenów, obywateli, młodzieży wiejskiej, rolników, nastolatków i więźniów. Pochodzący z Indii, w bardzo młodym wieku zaczął pracować i podróżować dla The Art of Living, aby uczyć różnych kursów rozwoju osobistego. Nauczył setki tysięcy ludzi jak prowadzić bezstresowe i szczęśliwe życie. Ostatnie kilka lat podróżuje i prowadzi programy medytacyjne w Polsce, Niemczech, Włoszech, na Litwie, w Estonii, na Ukrainie, Łotwie, w Czechach i Macedonii. Swami Jaataveda jest znany ze swojej głębokiej mądrości, pozytywnej obecności i skutecznego coachingu.


Opłata kursowa:

 • Cena: 500,00 zł
 • Powtarzający: 250,00 zł
Termin 19-20 marca, godz. 18:00 – 20:30

Zapisy: https://www.artofliving.org/pl-pl/program/1294

Informacje:

 • Agnieszka Jakubczak: 604 352 617,
 • agajak@op.pl


English Version

Sahaj Samadhi Meditation Course with Swami Jaataveda.

What is Sahaj Samadhi Meditation?

Meditation is a state in which our mind becomes light free.

Everyone of us has already experinced the state of meditation – for instance at the moments of deep contentment, or in the time we are fully engaged in some action. Despite our experience of this state, we can not force it by our own will.

 • ’Sahaj’ is a Sanskrit word that means natural or effortless.
 • ’Samadhi’ is a deep, blissful, meditative state.
 • Therefore 'Sahaj Samadhi Meditation’ is a natural, effortless way of meditation.

Regular practice of the technique can transform the quality of one’s life, by helping us maintain an inner peace, a high level of energy and an expanded awareness throughout the day.

This meditation technique combined with yogic practices can ensure good health and a calm mind.

Quote:
“In Samadhi, that very deep state of meditation, you are given energy and long-lasting bliss. It carries you higher and higher until your very presence radiates love.” – Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

How does Sahaj Samadhi Meditation work?

The participant is taught to use a simple sound mentally which allows the mind to settle down and go within. When the mind and nervous system are allowed to repose a few moments in the profound silence, the blocks that clog the system and our progress gradually dissolve.

Commonly reported benefits of Sahaj Samadhi Meditation:

 • Clear thinking,
 • Increased energy,
 • Better physical health,
 • Improved relationships,
 • Greater peace of mind,
 • Reduced stress.

The course will be conducted in English (with Polish translation).


Teacher:

Swami Jaataveda is a world-renowned senior faculty member of The Art of Living. He has conducted meditation programs for all levels of society including politicians, business executives, citizens, rural youth, farmers, teenagers and inmates. Originally from India, at a very young age, he started working for The Art of Living, and began travelling to teach various personal development courses. He has taught hundreds and thousands of people how to lead a stress-free and happy life. Recently, he has been travelling and leading programs in Poland, Germany, Italy, Lithuania, Estonia, Ukraine, Latvia, Czech Republic and Macedonia. Swami Jaataveda is well-known for his deep wisdom, positive presence, and effective coaching.


Course fee:

 • Basic course fee: 500,00 zł
 • Repeaters: 250,00 zł
March 19-20, 18:00 – 20:30

Registration: https://www.artofliving.org/pl-pl/program/1294

More information:

 • Agnieszka Jakubczak: 604 352 617
 • agajak@op.pl