Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych – część 3 / kontynuacja

Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań wiekowych, anatomicznych i fizjologicznych – część 3

Prowadzenie: Mateusz Stańczak

Program: Wszystkie zajęcia teoretyczno-praktyczne cyklu, skoncentrowane będą na:

1. Przedstawieniu, omówieniu i przetrenowaniu rozwiązań ruchowych, możliwych do stosowania w pracy z grupami o różnych potrzebach psycho-fizycznych – w oparciu o możliwości i naturalny potencjał grup

2. Prezentacji ruchowej pracy z ciałem, w odniesieniu do specyfiki poszczególnych grup – w obszarach: zdrowotnym, psychicznym i społecznym

3. Praktycznych przykładach modułów ruchowych i pracy z ciałem oraz zasad prawidłowo konstruowanych scenariuszy – ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt bezpieczństwa w trakcie planowania i prowadzenia zajęć

Część 1

Grupy: dzieci, młodzież, dorośli, osoby z zespołem Downa, kobiety w ciąży i okresie poporodowym

Część 2

Grupy: seniorzy / geriatria / Alzheimer / Parkinson, niepełnosprawni na wózkach / z porażeniami, niewidomi, niesłyszący

Częć 3

Cały cykl zajeć zostanie zakończony modułem seminaryjnym i pracą zespołowa oraz praktyczną, indywidualną ewaluacją podsumowującą

Termin: 10.03.2017; 17:00-20:30

Zgłoszenia:

  • taniecterapeutyczny@gmail.com
  • +48 501631719