Muzykoterapia w rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych

Muzykoterapia aktywna i możliwości jej wykorzystania w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych – cześć 2

Metoda: warsztat praktyczny / warsztat rozwojowy

Prowadzenie: Wojciech Strzelecki

Program cyklu / 2 części:

I. Wprowadzenie teoretyczne

 1. Definicja muzykoterapii
 2. Krótki rys historyczny
 3. Muzyka jako środek oddziaływania
  – Poziom akustyczny
  – Poziom semantyczny
  – Poziom estetyczny
 4. Psychofizjologiczne determinanty percepcji muzyki
  – Anatomiczne podstawy percepcji muzyki
  – Fazy percepcji muzyki
 5. Topografia muzyczna mózgu
 6. Podział muzykoterapii
  -Muzykoterapia grupowa i indywidualna
  – Muzykoterapia receptywna i aktywna
 7. Muzykoterapia w Polsce / muzykoterapia na świecie
 8. Główne szkoły muzykoterapeutyczne
  – Szkoła Szwedzka
  – Szkoła Amerykańska
 9. Światowe nurty muzykoterapeutyczne
 10. Polskie nurty muzykoterapeutyczne
 11. Zalety muzykoterapii
 12. Trudności w muzykoterapii
 13. Materiał muzyczny a cechy odbiorcy
 14. Typy odbioru muzycznego
  – Referencjaliści vs absolutyści
  – Podział wielozmysłowy
 15. Interdyscyplinarność muzykoterapii
 16. „Wodzenie” muzyczne
  – Oddziaływania na poziomie fizjologicznym
  – Oddziaływanie na poziomie emocjonalnym
  – Oddziaływanie na poziomie behawioralnym

II. Kontrakt terapeutyczny w muzykoterapii

III. Ćwiczenie w grupach „Opis emocji w muzyce” – muzykoterapia aktywna

V. Ćwiczenie „Dyrygent” – muzykoterapia aktywna

VI. Ćwiczenie „Kompozytor” – Muzykoterapia aktywna

VII. Ćwiczenie w grupach „Portret fotograficzny” – muzykoterapia aktywna

VIII. Ćwiczenie „Muzykodrama – bajka muzyczna” – muzykoterapia aktywna

IX. Studium przypadku – na podstawie doświadczeń własnych

X. Ćwiczenie „Inspiracje muzyczne w rysunku” – muzykoterapia receptywna

XI. Ćwiczenie „Muzyka a nastrój” – muzykoterapia receptywna

XII. Ćwiczenie „Body music” – muzykoterapia aktywna

XIII. Studium przypadku – na podstawie doświadczeń własnych

Wojciech Strzelecki – Psycholog, muzykoterapeuta, dr nauk o zdrowiu, czynny muzyk. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu muzykoterapii, redaktor cyklu wydawniczego „Psychologia w naukach medycznych”. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Terapeutów Zajęciowych oraz v-ce prezes i członek założyciel Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. Od 2005 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Medycyny Psychosomatycznej, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i jako muzykoterapeta praktyk – w trybie indywidualnym, głównie z dziećmi z zespołami genetycznymi oraz zaburzeniami ze spektrum autystycznego.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: muzykoterapii, arteterapii, psychologii dziecka oraz myśli i dzieła Alberta Schweitzera.

Termin: 11 marca, godz. 9.00-18.00

Cena: 225,- / 200,- członkowie PSCh i absolwenci PICh

Zgłoszenia:

 • taniecterapeutyczny@gmail.com
 • +48 501631719