Nuta Relaksu

Połóż się, zamknij oczy i pozwól nam zabrać Ciebie w relaksującą podróż z dźwiękiem, tak abyś odpuścił/a napięcia z całego dnia.

Zrobimy to przy aksamitnym akompaniamencie Sitaru, Fortepianu, przestrzennych ambientów, mięciutkich i przyjemnych rytmów, odgłosów natury i wielu, wielu innych brzmień, które skrzętnie przygotowują i grają dla Was Mariusz Czaiński oraz Wiktor Łoś.

Dlaczego możesz zaufać i zrelaksować się właśnie z nami?

Mariusz Czaiński to człowiek dla którego muzyka to coś więcej niż przyjemność z tworzenia i grania. Przy wykorzystaniu swojego multiinstrumentalnego talentu i pasji oddaje się on na codzień misji pomagania innym terapeutycznie wykorzystując swój arsenał instrumentów, zarówno akustycznych jak Sitar, Gitara czy Gongi ale i elektronicznych.

Wiktor Łoś dużo się uśmiecha, a najwięcej gdy komponuje i improwizuje na fortepianie i syntezatorach. Ceni się go za dobrą aurę i ekspresję. Ktoś powiedział, że lepiej mu wychodzi wyrażanie się dźwiękiem niż słowami i jest w tym trochę prawdy. Jest bardzo relacyjny, dlatego w muzyce najbardziej kocha dialog.

czwartki 20:00 – 21:00

Koszt: 30 PLN


Lie down, close your eyes and let us take you in to a relaxing journey with sound, so that you can release tensions from today.

We’ll do it with a gentle accompaniment of Sitar, Piano, spatial ambients, soft and pleasurably rhythms, sounds of nature and many many other timbres, which are carefully prepared and played for you by Mariusz Czaiński and Wiktor Łoś.

Why can you put your trust into our music and relax specifically with us?

Mariusz Czaiński is a person for whom music is something much more than a mere pleasure from creating and playing. He uses his multiinstrumental talent and passion to fulfill his mission of helping others by therapeutic use of his arsenal of instruments such as Sitar, Guitar, Gongs and also electronic synthesizers like Machine or Roland System 1.

Wiktor Łoś he smiles a lot, but the most when he composes and improvises on the Piano and synthesizers. He is valued for a good aura and expression. Somebody said, that he’s better expressing himself with music rather than words, and there is a little truth in that. He’s very relations-oriented person, hence its the dialog that he loves in the music the most.

Cost: 30 Polish Zlotys