Połączenie z Duszą – warsztat

Zapraszam do głębokiego spotkania z własną Duszą.

Zapraszam do doświadczenia prawdziwego Siebie, otwarcia się na bezwarunkową miłość i uzdrawianie wszystkiego, co jeszcze w nas potrzebuje uzdrowienia.

Połączenie z Duszą ma wpływ na wszystkie aspekty naszego Życia:

  • doświadczanie miłości,
  • zdrowie,
  • relacje,
  • poczucie sensu i połączenie z własną Ścieżką Życia.

Warsztat powstał na bazie doświadczenia poprowadzonych przeze mnie, w różnych miastach Polski, kilkudziesięciu dwugodzinnych medytacji Połączenia z Duszą. Każde spotkanie było inne i piękne w swojej niepowtarzalności. Wiele osób przeżywało głębokie, przepełnione światłem i miłością spotkanie ze Sobą, doświadczenie powrotu do Domu, który mają w swoim Sercu.

Na tym warsztacie będziemy otwierać się na głębokie połączenie z Duszą, słuchać jej przewodnictwa, odkrywać Ścieżkę Życia i szukać rozwiązania doświadczanych problemów z poziomu Duszy.

Zapraszam z serca.

21 grudnia 2019, godz. 9:30 – 17:30 (z przerwą na obiad w trakcie)

Uczestnictwo w warsztacie: 250 zł

Zgłoszenia telefoniczne: 508 175 132.


Warsztat prowadzi Rafał Górniak

Jestem mężczyzną, ojcem, psychologiem. Prowadząc warsztaty i sesje indywidualne pracuję z emocjami, ciałem i świadomością.

Od ośmiu lat uczestniczę w Kręgach Mężczyzn czerpiących z duchowości rdzennych kultur. Od pięciu lat prowadzę warsztaty dla mężczyzn, w tym warsztaty dla ojców oraz warsztaty uzdrawianie relacji z rodzicami: Spotkanie z Ojcem i Spotkanie z Mamą.

W pracy z ludźmi korzystam z wielu metod i narzędzi rozwoju (z psychoterapii Gestalt, Psychologii Zorientowanej na Proces, ustawień rodzinnych) oraz metod pracy z ciałem – ruchem, tańcem, głosem, dotykiem i duchowych metod uzdrawiania opartych na pracy z energią, śpiewie intuicyjnym, odkrywaniu połączenia z własną Duszą.

Prowadzę indywidualne sesje i warsztaty uzdrawiania relacji z rodzicami, kręgi i warsztaty dla mężczyzn, spotkania i warsztaty o życiu i umieraniu, medytacje Połączenia z Duszą, kręgi śpiewu intuicyjnego oraz warsztaty odkrywania Ścieżki Serca.