Spotkanie Rodu Przy-Jaźni

Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym chcemy wspólnie podjąć istotne decyzje dotyczące procesu rejestracji Rodu.

Dołącz do nas na spotkaniu 👧‍👴 otwartym dla wszystkich członków Rodu i sympatyków, osób które rozważają ale jeszcze nie zdecydowały się na podpisanie Deklaracji.

Szczególnie zapraszamy naszych braci i siostry, którzy już podpisali Deklarację o rejestracji Rodu.

Porozmawiamy o naszych wartościach.

Musisz też wiedzieć, że Twoja obecność jest dla nas ważna.

24 sierpnia 2020, godz. 19:00

http://rodprzyjazni.org/informacje/wazne-spotkanie-organizacyjne-25-sierpnia-2020/