Spotkanie z Ojcem – warsztat dla mężczyzn

Zapraszam na warsztat dla mężczyzn, którego tematem jest głęboka praca nad uzdrawianiem relacji z własnym ojcem.

Relacja z ojcem wpływa na wszystkie ważne obszary życia mężczyzny:

  • poczucie siebie i własnej tożsamości,
  • radzenie sobie w świecie (praca, działanie, osiąganie celów, zarabianie pieniędzy)
  • doświadczanie miłości,
  • relacje z kobietami,
  • bycie ojcem.

I uzdrowienie relacji z własnym ojcem (żyjącym czy już nieżyjącym), może głęboko zmienić nasze życie.

W trakcie warsztatu będziemy dotykać tego, co trudne i pracować nad uzdrawianiem tego. A także, co równie ważne, otwierać się na przyjęcie wszystkich darów, które płyną od ojca, szczególnie daru życia i miłości.

W czasie warsztatu będziemy pracować z emocjami, ciałem i świadomością. Będzie czas na rozmowę w Kręgu, prowadzone medytacje, pracę w parach i doświadczanie i uzdrawianie, tego co w nas potrzebuje uzdrowienia, w trakcie ustawień.

termin: 21, 22 lipca 2018

  • sobota 10.00 – 18.00 (z przerwą na obiad w trakcie)
  • niedziela 9.30 – 17.30 (z przerwą w trakcie)
Uczestnictwo w warsztacie: 450 zł

Proszę o zgłoszenia telefoniczne: 508 175 132.

Warsztat prowadzi Rafał Górniak: Jestem mężczyzną, ojcem, psychologiem i terapeutą. Przeszedłem długą drogę doświadczania i uzdrawiania relacji z własnym ojcem i otwarcie się na przyjmowanie go takim, jakim jest, w niezwykły sposób zmienia moje życie.

Od sześciu lat uczestniczę w Kręgach Mężczyzn czerpiących z duchowości rdzennych kultur. Od kilku lat prowadzę warsztaty dla mężczyzn, w tym warsztaty dla ojców.

W pracy z ludźmi korzystam z wielu poznanych i sprawdzonych na sobie, metod i narzędzi rozwoju (z psychoterapii Gestalt, Psychologii Zorientowanej na Proces, ustawień rodzinnych oraz metod pracy z ciałem – ruchem, tańcem, głosem, dotykiem i świadomością).

Prowadzę warsztaty uzdrawiania relacji z ojcem i mamą, kręgi i warsztaty dla mężczyzn, spotkania i warsztaty o życiu i umieraniu, indywidualne i grupowe sesje Soul Body Fusion, kręgi śpiewu intuicyjnego oraz warsztaty odkrywania i realizacji Ścieżki Serca.