TAO Mocy – Źródła osobistej Mocy na ścieżce Tao

Tao (droga) oznacza ścieżkę, po której kroczyć powinien każdy z ludzi. Nauki taoistyczne zawierają w sobie informacje zawierające wiedzę na temat świata w jakim żyje człowiek, praw naturalnych które w nim rządzą oraz wiedzę skupiającą się na najbardziej wydajnym poszerzaniu świadomości.

Człowiek jako nierozłączna część świata duchowo-materialnego poznaje dzięki naukom taoistycznym własną funkcję jaką w nim pełni z punktu widzenia praw naturalnych rządzących uniwersum. Taoizm nie opiera się gotowe przepisy i dogmaty, a stawia na osobiste wnioski poparte doświadczeniem i znajdowanie własnej niepowtarzalnej ścieżki. Dzięki temu filozofia ta jest szczególnie efektywna w dzisiejszych czasach dynamicznych transformacji i wielowymiarowych zmian na Ziemi.

TAO dzięki wiedzy i praktyce pozwala na znaczne przyspieszenie procesu wzrostu Duszy i zmianie na każdym z poziomów egzystencji.
Lao Tsy radzi – Poznajcie siebie! – nauka bezpośredniego odczuwania otaczającego nas świata i głębokie rozważanie własnych wrażeń to klucz do efektywnego rozwoju Duszy.
Starożytne teksty taoistyczne zwracają uwagę, że pragnienia i obsesje mogą być źródłem kryzysu umysłu. Kiedy człowiek uwalnia się od pragnień, rodzi się poczucie bezpieczeństwa, wolności, niezależności i prawdziwej Mocy. Osoby obdarzone mocą nigdy nie okazują swej siły, a inni ludzie odbierają je jako jednostki charyzmatyczne, pełne charakterystycznego magnetyzmu, ale jednocześnie łagodne i ześrodkowane.

W trakcie warsztatu będziemy rozważać źródła osobistej mocy w oparciu o Tao Te Ching oraz inne taoistyczne dzieła.

  • Moc Natury: natura i istota Tao, posługiwanie się paradoksem, niebezpieczeństwo nadmiernej obfitości, droga najmniejszego oporu, pielęgnowanie wewnętrznej wiedzy
  • Moc Świadomości: trwanie w skupieniu, kontrolowanie zmysłów, świadomość choroby, wartość niekonkurowania, utrata instynktu
  • Moc Przewidywania: wewnętrzna harmonia, samokontrola, moc z braku potrzeb, otwartość umysłu, moc elastyczności, kierowanie mocą, zwiększanie niezależności
  • Moc Przywództwa: przywódca i intuicja – rzeczywistość niefizyczna, Wu Wei – niedziałanie jako postawa duchowego przywódcy, moc pokory, nieagresywna siła, wywieranie subtelnego wpływu, jednoczenie sił, utrzymywanie spokoju, moc skromności i droga umiarkowania

Informacje organizacyjne:

Organizator: Stowarzyszenie „Miłość Życia”

termin: 24 listopada, godz. 10.00 – 18.00

koszt uczestnictwa: cena podstawowa 290,00 zł, cena przy wpłacie do 19.11. 250,00 zł

Cena obejmuje nieograniczony dostęp do kawy, herbaty oraz przekąsek w trakcie zajęć.

  • Informacje: warsztaty@loveoflife.pl, tel. 605 360 350
  • Zalecamy zabranie przyborów do pisania (notatnik, długopis).
szczegóły w formularzu rejestracyjnym http://zapisy.loveoflife.pl