Ustawienia systemowe wg Berta Hellingera

Różnorodność

Wraca różnorodność i znów możemy się w niej zanurzyć tak, jak w otwierającym się na powrót świecie nieograniczonych możliwości – odnaleźć drogę wynikającą z głębokiej mądrości naszego wnętrza, dotrzeć do zrodzonej z tej wewnętrznej mądrości ścieżki własnego przeznaczenia, poczuć swoją wartość i spełnienie. Każdy człowiek ma swój cel, na drodze do którego ujawnia swe talenty i osiąga autentyczne szczęście. Wystarczy uwolnić się od trzymających nas jeszcze spraw z przeszłości, takich, które kiedyś były dla nas albo dla naszych bliskich zbyt trudne i wtedy można pójść swoją własną drogą…

Prowadząca: Anna Podgórska, absolwentka Taunus Institut für Systemaufstellungen, od roku 2012 prowadzi warsztaty ustawień i sesje indywidualne. Jest konsekwentna w odkrywaniu prawdy wyłaniającej się z obrazów ustawieniowych, a jednocześnie dbała o dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa uczestników warsztatu. Jest matką dwóch dorosłych synów, pasjonatką podróży i poszukiwania prawdy o życiu.

Organizacja: Katarzyna Preiss-Jastrzębska, tłumacz książek oraz warsztatów ustawień prowadzonych przez Berta Hellingera, Güntera Schrickera, Wolfganga Deussera, Gerharda Walpera, Andrei Drohli.

20 czerwca 2020r, godz. 10:00 – 17:00

  • koszt 550,- PLN.
  • aktywny obserwator – koszt 250 PLN

Wpłata zaliczki w wysokości 150,- PLN na konto:

Gmina Poznań 32 1090 1362 0000 0001 3699 0087 gwarantuje miejsce na warsztacie.

Zapisy 888 347 591 lub ustawieniasystemowe@interia.pl