Wieczór dyskusyjny z wykładem nt Ustawień Hellingerowskich

Serdecznie zapraszamy na wieczór dyskusyjny, który odbędzie się 7 kwietnia 2018 w Poznaniu, w godzinach 19.30 – 22.00/30

W ramach wydarzenia odbędzie się również wykład nt Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera. Wykład odbędzie się w godzinach 19.30-20.30. Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/15…

Wydarzenie ma charakter otwarty i jest dostępne dla każdego, kto chciałby poznać osoby zainteresowane ezoteryką, alternatywnymi formami leczenia i różnymi formami samorozwoju, zareklamować swoje umiejętności (obojętne z jakiej branży), podyskutować o swoich zainteresowaniach, marzeniach i celach oraz możliwościach ich realizacji.

Dla osób rozważających udział w warsztacie Ustawień Systemowych, zaplanowanym na 8 kwietnia 

https://www.facebook.com/events/18… 

lub innych prowadzonych przeze mnie wydarzeniach, spotkanie to będzie dobrą okazją do zapoznania się oraz do ewentualnych konsultacji. 

Dla wszystkich, którzy przyjdą, będzie to okazja aby poznać fantastyczne osoby i wymienić się opiniami na tematy bardziej lub mniej przyziemne. 

Koszt: Donacja dla Domu Dźwięku, który daje nam przestrzeń. Uczestnicy spotkania mogą wrzucić do skrzynki tyle pieniędzy, ile jest dla nich przystępne.