Wolność – 5Rytmów z Martina Weinheimer

Co oznacza dla mnie wolność?

Kiedy czuję się wolna/-y?

Jak działam, kiedy czuję się wewnętrznie wolna/-y?

Jak uzewnętrzniam wolność w swoim otoczeniu, wśród ludzi, w relacjach społecznych?

Ten warsztat dedykowany jest zarówno dla początkujących jak i dla tych, którzy chcą głębiej zanurzyć się ciałem i duchem, w praktykę 5Rytmów®.

Warsztat jest zaproszeniem do poszerzania świadomości ciała, wspiera, dodaje odwagi w wyrażaniu siebie oraz pozwala doświadczyć wolności w ruchu i wnosić ją w codzienne życie.
5Rytmów® w prosty sposób prowadzi nas do ugruntowywania, poznawania kim jesteśmy, odkrywania swojej wartości i tego, że każdy z nas jest niepowtarzalny we wszystkich swoich aspektach, uczuciach i myślach. Pozwala uwolnić energię kreatywnego działania.
Jest to zaproszenie dla wszystkich niezależnie od umiejętności, wieku, doświadczenia, czy innych wyobrażeń na swój temat.

Martina Maria Weinheimer – urodzona i wychowana w sercu Berlina Wschodniego. Od 2005 jest autoryzowaną przez G. Roth nauczycielką tańca 5Rytmów. Praktykuje Tańce Transowe(Frank Natale), masaże (Via Della Luna, Shaida Cartella) i inne metody pracy z ciałem.

kiedy: 13 stycznia 2018 sobota godz. 11.00 – 17.00

 koszt: 120 zł. / 160 zł. (niższa kwota przy rezerwacji do 6.01.2018)

 rezerwacja: wpłata na konto 50 zł. z dopiskiem Martina.

nr konta: 88 1090 1463 0000 0000 4602 6111 Sylwia Wójcik – prosimy o potwierdzenie wpłaty mailowo lub telefonicznie, ilość miejsc ograniczona, o rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

 zapisy i informacje:

info@strefarytmow.pl

Sylwia 664027646 

www.strefarytmow.pl