Dynamiczna medytacja

—- Event in English too: English-speakers: scroll down for the description in English —-

—- Évènement en Français également: Description en Français en dessous des descriptions en Polonais et en Anglais —-

Witam, jestem Hubert z Francji i zapraszam Cię na sesję dynamicznej medytacji.

Dynamiczna medytacja jest sposób aby

 • nawiązać kontakt z ciałem, z umysłem, ze sobą
 • obudzić energię
 • wyrażać swoich emocji
 • ześrodkować się
 • być całkowicie ze sobą
 • cieszyć się 🙂

Dynamiczna medytacja w praktyce:

 • poranna aktywna medytacja
 • zamkniętymi oczami
 • na stojąco
 • z pustym żołądkiem
 • luże / wygodne / sportowe ubrania polecane
 • z muzyką
 • trwa godzinę
 • 5 fazy
 • wolny czas dla pytań / podzielenia doświadczeń

Ale to tylko puste słowa, do póki sam(a) to doświadczysz!

Więc: dołącz się do nas i doświadcz to! 😉

8 września 2018, godz. 9.00 – 10.30

koszt 15 zł

https://www.facebook.com/events/216…

—- For the English-speakers 😉 —-

Hi, I’m Hubert from France and I invite you to a session of dynamic meditation.

Dynamic meditation is a way of:

 • get that connection back with your body, your mind, yourself
 • awake your energy
 • express your emotions
 • center yourself
 • be fully yourself
 • enjoy 🙂

Dynamic meditation in practice:

 • a morning active meditation
 • with closed eyes
 • standing
 • on an empty stomach
 • clothes allowing movement advised
 • with music
 • one-hour long
 • 5 stages
 • free time for questions / sharing experiences

Eventually those are just words, as long as you experience it!

So: join us and experience it 😉

—- Pour les francophones, les Français, les champions du monde… 😉 —-

Salut, c’est Hubert. Je viens de France et t’invite à une séance de méditation dynamique.

La méditation dynamique permet de:

 • renouer contact avec ton corps, ton esprit, toi-même
 • retrouver ton énergie
 • exprimer tes émotions
 • te recentrer
 • être 100% toi-même
 • profiter 😉

La méditation dynamique en pratique:

 • une méditation active à pratiquer le matin
 • les yeux fermés
 • debout
 • à jeun
 • accompagnement musical
 • durée une heure
 • 5 phases
 • temps libre pour des questions / partager ses expériences

Bien entendu, tout ça n’est que des mots, tant que tu n’en fait pas l’expérience directe!

Rejoins-nous et viens en faire l’expérience toi-même 🙂