Intuicyjne pisanie – rzeczywistość nieoczywista

INTUICYJNE PISANIE, czyli spotkanie z rzeczywistością nieoczywistą (nazwa zapożyczona z opisów fizyki kwantowej)

Zapraszam na ponowne spotkanie z pismem intuicyjnym.

Tym razem będzie ono poszerzone o naukę jak stosować ten typ zapisu w przekazie porad z Serca.
Informacja, że z własnym Sercem można się porozumiewać staje się coraz powszechniejsza. Taką właściwość dostrzegają i sankcjonują definicją nawet specjaliści od fizyki kwantowej.

To bardzo ważne źródło informacji o sobie i możliwościach usuwania blokad emocjonalnych i myślowych z ciała.

Serce uznane za najlepszego konsultanta człowieka może poszerzać nie tylko wiedzę o osobistych dyspozycjach, ale i harmonijnych relacjach z innymi.Czego bardziej potrzeba współczesnemu homo sapiens?

O licznych „dialogach” z osobistym Sercem, jego wskazaniach, które przyniosły mi praktyczne pożytki podzielę się podczas warsztatu.

۞ ۞ ۞

Intuicyjne pisanie – czym jest?

۞ to pisanie bez kontroli intelektu. Nie z głowy, a z serca.
۞ pisanie, które płynie z wnętrza ciebie, z sekretnej przestrzeni ciebie samego, czyli z Wszechświata. Gdy stajesz się zaawansowanym słuchaczem siebie, pojawiają się przekazy z góry (cokolwiek pod tym pojęciem rozumie osoba notująca),
۞ to natchnione malowanie słowem.

Trening intuicyjnego zapisu to niezwykle pożyteczna metoda do stosowania w codziennej rzeczywistości:
۞ ułatwia podejmowanie najkorzystniejszych decyzji osobistych,
۞ poszerza wiedzę o sobie i świecie,
۞ może być inspiracją do wnikania w przestrzenie równoległe.

Praktyczne zajęcia będą poświęcone ćwiczeniom m.in.:
۞ jak znaleźć oparcie w sobie?
۞ jak rozczytać ukryte w sobie zdolności?
۞ jak usuwać szkodliwe przekonania, by rozpoznać własne możliwości?
۞ jak pozbywać się napięć w obrębie głowy i twarzy?
۞ jak wzbudzić w sobie centrum woli?

Jakie korzyści ze stosowania intuicyjnego pisania mogą się pojawić w codziennym działaniu?
۞ ODKRYCIA: To czego nie można odkryć logicznym tokiem myślenia, nieoczekiwanie, po wyciszeniu pojawia się w zapisie, lub w tzw. olśnieniu, tuż po rannym przebudzeniu.
۞ WYJAŚNIENIA KONFLIKTU: wewnętrznego lub na zewnątrz z czymś nie można się uporać – nagle wpada na myśl wskazanie przyczyny i sposób rozwiązania problemu
۞ FRAZY TWÓRCZE: poetyckie prozatorskie podpowiedzi „rysują” myślowo słowne sytuacje, postaci, których intelekt nie wykombinowałby.
۞ ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW: zaskakujące podpowiedzi, które w zwyczajowym trybie nie pojawiłyby się, a zastosowane przynoszą rzeczywiste skutki.
۞ NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI MYŚLOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ

PLAN SPOTKANIA

28 – 29 marca 2020

SOBOTA 10.00 – 17.00, przerwa obiadowa 14.00 – 15.00

۞ Relaksacja: Magnes – standard. Uzmysławia magnetyczną budowę człowieka i jakie można z tego wyciągnąć pożytki.
۞ Wyciszenie ciała: „Wejdź w odczucie ciała” niezwykle skuteczne, choć krótko trwające wyciszanie ciała to podstawowe relaksacje, poprzedzające zajęcia
۞ Obudzenie centrum woli – indywidualne wskazanie miejsc na głowie, uwolnienie wspomnień z płatów potylicznych
۞ PISANIE: Hasło swoje – gdy się nie pojawia, stosujemy pytanie Bartletta, Omówienie zanotowanych tekstów.
۞ PISANIE: omawianie
۞ PISANIE: odpowiedzi na pytania:
➝➝Gdybym wiedziała jaki typ intuicyjnego pisania jest najbardziej kompatybilny ze mną: pomysł, inspiracja, olśnienie, poezja, proza, twórcze natchnienie, odkrycie, sny, wizje, prekognicje?
➝Zapisujemy słowo, słowa, które najbardziej zwróciły uwagę.
➝➝Gdybym wiedziała…w którym narządzie lokuje się siedziba tego słowa
➝Praca z tym narządem: Wskazany narząd to miejsce, gdzie lokuje się predyspozycja, ewentualny talent, który można rozwinąć. Jeśli taki narząd udaje się powiększyć i zanurzyć wyobrażeniowo w nim całe ciało, to oznaka, że predyspozycją można natchnąć całą swoją istotę. I tę zdolność wykorzystywać w codziennym działaniu.
۞ PISANIE: Hasło, nasłuch, wnioski – omówienie

NIEDZIELA 10.00 -17.00, przerwa obiadowa 14.00 – 15.00

۞ Wyciszenie standard
۞ Refleksje z poprzedniego dnia. Wyjaśnienie ew. pytań.
۞ Jak sprawdzić, czy nasłuch jest prawidłowy?
۞ Jak nie podlegać fałszywym nadawcom?
۞ PISANIE zaproponowanych przez uczestników haseł -ocena tego doświadczenia.

Metodą tego zapisu posługuję się od 20 lat. Ciekawymi rezultatami podzielę się w trakcie warsztatu.
W warsztatach może uczestniczyć max 10 osób, by każdej można było poświęcić czas na indywidualne wskazania .

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

🌺 O prowadzącej:

Anna Dąbrowska, jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – dziennikarką z 20-letnim stażem w działach społecznych. Motywacje ludzkich działań, kształtowanie ludzkich cech, reakcji, a także rozwoju intuicji były dla mnie pretekstem do udziału w różnych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą w roli uczestnika, a także wykładowcy.

W swoich działaniach warsztatowych wykorzystuję m.in. wiedzę z zakresu: totalnej biologii, klasycznych typów relaksacji, regresu, wyznaczania i osiągania celu, a także autorskich metod zdejmowania napięć reaktywnych. 20-letnie doświadczenie i praca z oddziaływaniem barw i dźwięków posłużyły do opracowania autorskiego skryptu „Tęczowa terapia”, który wykorzystuję jako dopełnienie wymienionych wyżej metod w sesjach indywidualnych.

10 lat prowadziłam Ośrodek Naturoterapii „Istnienie” na Warmii.

🌺 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Warsztaty Intuicyjne pisanie obejmują 12 godzin teorii i ćwiczeń praktycznych
  • Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 10 osób).
INWESTYCJA

  • 400 zł,
  • 350 zł dla osób, które uczestniczyły w warsztatach w styczniu
    płatność gotówką na miejscu
ZAPISY

  • Magda Nina Sławnikowska 572 848 181
  • e-mail: mslawnikowska@wp.pl
  • Informacje dotyczące treści warsztatu – Anna Dąbrowska 509 766 074