Bliżej ciała. Lowenowski warsztat pracy z ciałem

Jeśli chcesz poznać ćwiczenia bioenergetyczne i doświadczyć tego, jak pracuje się z ciałem metodą Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena, zapraszamy na warsztat wprowadzający.

Analiza bioenergetyczna to system psychoterapii stworzony przez Alexandra Lowena, amerykańskiego psychiatrę i psychoterapeutę. Czerpie z wegetoterapii Wilhelma Reicha, którego pacjentem i uczniem był Lowen, jednak pozostaje oryginalnym podejściem opracowanym przez niego wraz z Johnem Pierrakosem.

Jak napisał Alexander Lowen: „Fundamentalną tezą bioenergetyki jest to, że ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie”, dlatego terapia uwzględnia zarówno część analityczną, jak i pracę z ciałem jako nierozłączne części procesu.

CELEM warsztatu jest stworzenie przestrzeni, w której, za pomocą ćwiczeń bioenergetycznych, będziesz mogła / mógł doświadczyć:

 • większego kontaktu z ciałem i z emocjami,
 • lepszej uważności na TU i TERAZ,
 • poznawania swoich wzorców napięć mięśniowych,
 • swojej autoekspresji poprzez ruch, głos i oddech,
 • większego dostępu do żywotności.

Poznając kilka ćwiczeń, z których korzystamy w pracy bioenergetycznej, będziemy koncentrować się na samodoświadczaniu (bez analizy psychoterapeutycznej). Lowen opisuje samodoświadczenie jako „sumę wszystkich wrażeń cielesnych doznawanych w danym momencie. Poprzez samodoświadczanie człowiek wie, kim jest. Wie, co się dzieje w każdej części jego ciała. Inaczej mówiąc, jest w kontakcie z samym sobą. Na przykład doznaje przepływu odczuć związanych z oddychaniem, wyczuwa też wszystkie inne, spontaniczne lub mimowolne poruszenia ciała. Ale jest również świadomy napięć mięśniowych, które ograniczają jego ruchy, gdyż one także są źródłem wrażeń”. („Przyjemność”)

W bioenergetyce pracujemy poprzez ruch w połączeniu z oddechem, dźwiękiem i wibracjami i tego właśnie możesz spodziewać się na tym warsztacie. Poprzez ćwiczenia bioenergetyczne sprawdzisz m.in.

 • jak oddech wpływa na twoje doświadczanie ciała i emocji,
 • jak pewnie stoisz na ziemi i co wpływa na twoje ugruntowanie,
 • jak czujesz swoje granice i te stawiane przez innych,
 • czy wolno ci sięgać i czy masz prawo potrzebować.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE do najciekawszej i najbardziej ekscytującej podróży życia – podróży do siebie.

TERMIN: sobota, 3 lutego 2024 r., godz. 10.00- 14.00

CENA: 270 zł (bezzwrotna zaliczka 70 zł rezerwuje miejsce, reszta na warsztacie; wpłata na konto 63 1140 2017 0000 4002 1304 8733, z dopiskiem Lowen)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatu, w takiej sytuacji wszystkie dokonane wpłaty będą zwrócone.

ZGŁOSZENIA: Marta tel. 667 518 102, Paulina tel. 508 121 792


PROWADZĄCE:

MARTA GABRUK: Certyfikowana nauczycielka Mindfulness MBLC przez Mindfulness Association Polska. W szkoleniu psychoterapeutycznym w czteroletniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena akredytowanej przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA

PAULINA JUSZCZAK: Certyfikowana Providerka metody TRE®. W szkoleniu psychoterapeutycznym w czteroletniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena akredytowanej przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA Uczestniczka szkolenia psychoterapii somatycznej Life Force – Bena Shapiro.

Na warsztat przynieś matę, koc, poduszkę typu jasiek, zadbaj o wygodny strój – pracujemy z ciałem

PRZECIWWSKAZANIA

 • terapia psychotropowa, stany psychotyczne, ciąża, połóg, aktualnie trwające stany ostre i podostre (pourazowe, infekcyjne).
 • choroby przewlekle postępujące, wyniszczenie organizmu, padaczka, jaskra, karmienie piersią, wrażliwość na krzyk.