Gra transformacyjna LILA Chakra

Zapraszamy do gry transformacji psychologicznej Lila Chakra.
Lila Chakra jest planem szkolenia dla twojego przyszłego życia. Stawiając jakiś cel, grasz w tę samą grę, tylko na małym polu. Podczas gry napotykasz przeszkody i otrzymujesz pomoc, jak w prawdziwym życiu. Kiedy grasz, symulujesz bieg swojego życia w rzeczywistości. Możesz nie tylko zobaczyć, w jaki sposób osiągniesz cel, ale także zdobyć wiedzę i nowe spostrzeżenia. Dlatego ta gra nazywa się transformacją.
W trakcie gry każdy uczestnik otrzyma nowe spojrzenie na problem, z którym przyszedł, nowe spostrzeżenia, odpowiedzi na pytania.
Możesz opracować konkretną sytuację lub sferę życia, którą chcesz poprawić.
Twój przewodnik po świecie Lila Chakra jest psychologiem, który ma ponad 13 lat praktyki psychologicznej, szefem ośrodka szkoleniowego „Avedar”, autorem i trenerem treningu gier transformacyjnych, aranżerem systemowo-rodzinnym dla B. Hellingera – Vasyl Yalovega.

Jest to dobra okazja w żartobliwej, zrelaksowanej formie do samodzielnego rozwoju i poprawy swojego życia.

termin 24 lipca 2018, godz. 17.00 – 21.00

Koszt gry to 50 zł.

 Gra zostanie przeprowadzona w języku rosyjskim.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z organizatorami wydarzenia.

 

Приглашаем Вас на психологическую трансформационную игру Лила Чакра.
Лила Чакра это план-тренинг Вашей будущей жизни. Ставя какую-то цель, Вы играете в ту же Игру жизни, только на маленьком поле. В процессе игры Вы сталкиваетесь с препятствиями и получаете помощь, как и в реальной жизни. Фактически, играя, Вы моделируете ход Вашей жизни в реальности. И Вы не только может «подсмотреть», как будет осуществляться Ваша Цель в жизни, но и уже в процессе игры, получая озарения и новые понимания, вы сможете «проработать» вашу цель так, чтобы ее осуществление прошло более гладко и легко. Поэтому эту игру и называют трансформационной.
В ходе игры каждый её участник получит новый взгляд на запрос, с которым он пришёл в игру, новые понимания, ответы на свои жизненные вопросы.
Можно проработать конкретную ситуацию или сферу жизни в которой хотелось бы что то улучшить.
Вашим проводником в мир Лила Чакра является психолог имеющий за плечами более 13 лет психологической практики, руководитель Тренингового центра „Аведар”, автор и обучающий тренер транформационных игр, системно-семейный расстановщик по Б.Хеллингеру – Василий Яловега.

Это хорошая возможность в игровой расслабленной форме заняться своим саморазвитием и улучшить свою жизнь.

Стоимость игры 50 злотых.

Игра будет проводиться на русском языке.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться к организаторам мероприятия.