Jest czas na pisanie

Jest czas na pisanie i jest czas na milczenie
Nie mam dziś słów na nazywanie świata
Rozpuściły się we mnie i są uczuciami
Trwam w błogości której nie nazywam
Smakuję życie nie formułując opinii
Czuję je przez skórę sercem i duszą
Otwieram ręce ku niebu i chłonę życie
Obejmuję je i wtulam się w jego miękkość
Przepływam przez nie energią i wtapiam się
Jestem kroplą świata, jestem światem.