Kiedy dotrzesz

Kiedy dotrzesz choć na chwilę do samego środka Ciebie
Jak poczujesz że jesteś światem a świat jest tobą
Gdy twój oddech połączy się z całym powietrzem
I spoglądać zaczniesz z zewnątrz na to wszystko
Wtedy słowo jedność nowe znajdzie zrozumienie
Wtopienie rozpłynięcie i zjednoczenie poczujesz
Śpiew ptaka jakby z twojej krtani usłyszysz
Szum wiatru Twoim wyda się westchnieniem
A słońce jakby prosto ci z Twego serca świeciło.
Wtedy zostań Tu. To Tu jest dom.