Kochająca Wszystkie Istoty – Spotkanie Krąg Kobiet

„KOCHAJĄCA WSZYSTKIE ISTOTY” jest Klanową Matką siódmego cyklu księżycowego i miesiąca lipca. Kolor związany z jej Uzdrawiającą Mocą to żółty, a jej cykl opisuje kochanie prawdy, która znajduje się we wszystkich formach życia. Ta Klanowa Matka uczy mądrości współczucia i tego, jak być kochającą kobietą i troskliwą matką.

Kochająca Wszystkie Istoty jest Stróżką Mądrości Seksualnej i pokazuje, że każdy przejaw fizycznego życia jest równie święty, jak nasz duchowy rozwój, ponieważ są tym samym. Jeśli po- stępujemy tak, jakby wszystkie czyny były święte, wtedy nie ma osądzania. Ta Klanowa Matka uczy kochać swoje ciało i szanować przyjemności wynikające z bycia człowiekiem. Pokazuje, że oddychanie, jedzenie, chodzenie, bawienie się, pracowanie, obserwowanie wschodów słońca, kochanie się i tańczenie są bez wyjątku aktami przyjemności, danymi istotom ludzkim przez Matkę Ziemię. Prosi, abyśmy wszystko w życiu robiły ze szczęśliwym sercem. Kochająca Wszystkie Istoty w swojej mądrości uczy, że możemy znaleźć radości fizycznego życia bez uciekania przed bólem przez uzależnienie się od fałszywych przyjemności lub od wzorców przymusowych zachowań.

 • Matka Bezwarunkowej Miłości i Wszelkich Aktów Przyjemności
 • Opiekunka Seksualnej Mądrości i Poczucia Własnej Godności
 • Zmysłowa Kochanka
 • Matka-Karmicielka
 • Ciepła Kobieta
 • Strażniczka Potrzeb Rodziny

UCZY NAS:

 • Jak we wszystkich związkach kierować się szacunkiem, zaufaniem i intymnością
 • Jak kochać wszystkie aspekty swojego życia, życiowych lekcji, seksualności oraz bycia istotą fizyczną
 • Jak być kochającą kobietą, troskliwą matką, zmysłową kochanką i zaufaną przyjaciółką
 • Jak wybaczać sobiei innym, rozwijając akceptację i wystrzegając się krytykanctwa
 • Jak KOCHAĆ PRAWDĘ

„13 Pierwotnych Matek Klanowych” Jamie Sams

Zapraszam na siódme spotkanie z serii trzynastu w roku 2017, na którym będziemy doświadczać swojej kobiecości spotykając się z 13 Pierwotnymi Matkami Klanowymi. Jamie Sams autorka książki „13 Pierwotnych Matek Klanowych” pobierała nauki u Starszyzny różnych Narodów Rdzennych mieszkańców Ameryki. Swoje wieloletnie doświadczenia przekazała w formie książki, która bywa towarzyszką życia, przewodniczką uzdrowienia i rozwoju osobistego. 13 historii o 13 Kobietach wpleciemy w 13 cykli księżycowych 2017 roku.

Jak zawsze będziemy eksplorować siebie poprzez medytacje, kąpiele w dźwiękach, tańce, malowanie, rozmowy… A to wszystko będzie się odbywało w miejscu gdzie Kobiety stają się jednością.

PROWADZĄCA: Katarzyna Fiutka

KIEDY: 27 czerwca 2017, godz. 18.00-21.00 (część formalna)

ZAPISY: https://goo.gl/forms/qWZ18J8JZ22CmtJd2 

KOSZT:

 • przedpłata na konto do dnia 23 czerwca : 35 zł
 • opłata po 23 czerwca : 45 zł

KONTO DO WPŁAT:

Multizdrowie Sp. z o.o.
ul. Saperska 27/2, 61-494 Poznań
nr konta: 37 1140 2004 0000 3902 7608 7446 (mbank)
w tytule: Imię i nazwisko + Kochająca Wszystkie Istoty

kontakt z nami: kontakt@kragkobietpoznan.pl, 515 423 101