To co dziś zagościło we mnie to spełnienie

To co dziś zagościło we mnie to spełnienie
Wyciszam emocje, obserwuję, jestem obecna
Nie ma we mnie szaleństwa, nie ma histerii
Jest dystans i radość zmieszane po połowie

Taką przestrzeń w sobie odkrywam
Tyle miejsca na miłość i na myśli
Taką wolność od zła i od strachu
I słuszność kierunku, w którym idę

To co we mnie ułożyło się nareszcie
Jest spokojem, zgodą brania i dawania
Złotym środkiem kochaniem zapisanym
Wielką siłą w zaufaniu i przyjaźni stworzoną.