Stwarzanie

Stwarzanie
To Ty, Ty jesteś moim twórcą każdego dnia
Z subtelności świata budujesz mnie codzień
Dotykiem mnie stwarzasz, zbierasz z przestrzeni
Zczytujesz mnie z zapachów i kolorem napełniasz
Układasz czule palce w nicości i ja się pojawiam
Przesuwasz je delikatnie i wyłaniam się cała
Jestem zapisana w oddechu wiatru kodem dla Ciebie
Jestem zapisana w błękicie nieba nad Twoją głową
Jestem Ci zapisana w zieleni trawy pod stopami
ale niewidoczna dla oczu, nawet swoich własnych
jeśli Ty mnie nie odczarujesz kolejnym razem
Nie zaistnieję, jeśli Ty o tym z czasem zapomnisz
Gdy któregoś dnia nie zechcesz odkryć mnie na nowo
Gdy swym odczuwaniem zapomnisz wzniecić we mnie życie
Nie pojawię się tu na ziemi w jej ziemskim kształcie
Nie wyłonię się dla ludzkich oczu zza kulis niebytu
Zastanę gdzieś tam… zapisana w pobliżu tego miejsca
Gdzie Ty będziesz, żebyś zawsze mógł tworzyć …