Kim Jestem? Dziecko czy dorosły? Symbioza czy autonomia?

Nasze poczucie „dorosłości” lub bycia „dzieckiem” jest proporcjonalne do świadomego kontaktu z tym kim naprawdę jesteśmy. Najczęściej poszukujemy miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, bycia widzianym, czy spokoju – w innych ludziach (rodzicach, małżonkach, partnerach), w pracy, finansach, uzależnieniach, transcendencji itp…

Ustawienia Tożsamości umożliwiają nam zobaczenie jak nadaremnie czekamy, żeby ta „dorosłość” nadeszła z zewnątrz i kiedy nasza uwaga uwalnia się od tej nadziei, mamy przestrzeń, aby odkryć co już jest – że nasza prawdziwa natura jest źródłem tego na co tak długo i bezowocnie czekaliśmy. Odkrywamy, że już jesteśmy w domu, że już jest obfitość, spełnienie, kompletność.

Z tym do jakiego stopnia jesteśmy dorośli – czyli prawdziwie autonomiczni, nierozerwalnie wiąże się zjawisko traumy, czyli trudnych i bolesnych doświadczeń z własnego życia oraz uczuć przejętych z poprzednich pokoleń. Odkrywając co do nas należy, a co nie jest/nie było naszym udziałem, możemy podjąć kroki ku spotkaniu się ze sobą w tych bolesnych miejscach, tak aby one mogły „dorosnąć” – być najpierw bezwarunkowo przyjęte i dożyte, a potem by mogły swobodnie się rozwijać.

Stopniowo wychodzimy z symbiotycznych uwikłań (zależności symbiotycznych, które należały do czasów bycia dzieckiem), i stawania się prawdziwie autonomicznym (niepowielania tego co inni nam przekazali jako „prawdy” i podejmowanie działań „własnego autorstwa”).

Będziemy pracować z okresem od poczęcia, poprzez narodziny do około pierwszego roku życia, ponieważ w tym właśnie czasie kształtują się nasze najgłębsze wzorce relacyjne (symbiozy, a potem też autonomii), które są fundamentem wszystkich późniejszych relacji.

Praca indywidualna w grupie oraz kilkakrotnie w podgrupach.

Oferowana metodologia jest mocna; i proszę głęboko rozważyć swoją gotowość udziału w zajęciach i wzięcia osobistej odpowiedzialności za własny rozwój.

W przypadku udziału w warsztacie obecność jest wymagana na całości zajęć – wykład i warsztat.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeczytaniem i zgodą na powyższe warunki wzięcia udziału w zajęciach.

Osoby, które nie pracowały jeszcze z Kamą proszone są o zarezerwowanie jednorazowej półgodzinnej sesji (koszt 60 zł) najpóźniej kilka dni przed rozpoczęciem zajęć. Sesje telefoniczne lub przez Skype.

termin

  • wykład: 28 kwiecień (piątek) godz. 18.30-20.30
  • warsztaty: 29- 31  kwietnia  2017
    • sobota: 10.00 – 18.00
    • niedziela: 10.00 – 17.30
miejsce:

  • wykład: Dom Dźwięku. ul. Sikorskiego 17/18, Poznań
  • warsztaty: Yoga Friends, ul. Jarochowskiego 8, Poznań
koszt:

  • wykład: 30 zł (bezpłatny dla uczestników warsztatów)
  • warsztaty: 620 zł
rezerwacja: kama@korytowska.eu 535 540 699

PROWADZĄCA: Kama Korytowska

Kama poprowadzi ustawienia metodą Prof. Franza Rupperta, który jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Monachium. Rozwinął on własną metodę pracy ustawieniowej – „Ustawienia Intencji” w oparciu o pracę ustawieniową w kontekście mechanizmów więzi rodzinnych i współczesnej pracy z traumą. Jest autorem książek o pracy ustawieniowej z traumą, w tym książki wydanej w języku polskim: „Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań.” Przedstawił teorię traumy wielo-pokoleniowej i traumy wczesnych więzi, które nazwał „Traumami Miłości”. Rozwinął to podejście przez ostatnie dwadzieścia lat wraz ze szczególną metodą, która właściwie zajmuje się powyższymi tematami. Podejście to pozwala nam zrozumieć osobiste trudności w nowym świetle, a praca z „intencją” oferuje wrażliwą przestrzeń na integrację i zmianę. Warsztaty poprzedzi wykład na ten temat.
Kama pracuje ustawieniowo od 2002 roku, a od dziewięciu lat prowadzi ustawienia metodą prof. Franza Rupperta, który przyjeżdża od kilku lat do Polski na jej zaproszenie. Ukończyła szkolenie Terapii Traumy Somatycznej u Babette Rothchild oraz pracowała jako trenerka Institute of Integrative Bodywork and Movement Therapy w Anglii. Po dwudziestu kilku latach pobytu w Anglii (Cambridge) mieszka teraz w Polsce.

strona Kamy Korytowskiej – http://www.korytowska.eu/